Sadrzaj
Usluge
Proizvodni program
U okviru Holding "Kablovi" a.d. - Jagodina posluje Fabrika za proizvodnju i montažu opreme "FKS OPREMA". Lepeza naših usluga koje vam nudimo je veoma široka.

Fabrika "FKS OPREMA" sa oko 100 zaposlenih radnika svoju delatnost ostvaruje kroz dve osnovne radne celine:

  • RJ mašinska i ručna obrada
  • RJ kablovska ambalaža.

U RJ mašinska i ručna obrada mašinski park broji preko 60 alatnih mašina različitih tipova i veličina sa veoma širokim spektrom proizvodnih mogućnosti. Naš proizvodni program je sledeći:

  • Projektovanje i proizvodnja kablovskih mašina i uređaja
  • Projektovanje i proizvodnja mašina za preradu i obradu drveta
  • Proizvodnja tehnoloških alata i pribora
  • Izrada svih vrsta rezervnih delova
  • Uslužna mašinska obrada
  • Dijagnostika i održavanje mašina i proizvodne opreme
  • Montaža i puštanje opreme u rad.

ADRESA
Holding preduzeće mešovite svojine INDUSTRIJA KABLOVA JAGODINA DD "FKS OPREMA" 35000 JAGODINA.

UPRAVA

Telefoni:
Centrala 035 221-102
Direktor - lok. 501
Rukovodilac tehničkog sektora - lok. 400
Šef tehn. pripreme - lok. 505
Šef konstrukcionog biroa - lok. 385
Šef proizvodnje - lok. 514
Tehnolog - lok. 506
Šef plana - lok. 717
Elek. inženjeri - lok. 725

Telefax: 035 229-495

Telex: 17845

KOMERCIJALA

Telefoni:
Centrala 035 221-002

Referenti - lok. 209, 358

Telefax: - 035 221-315

Telex: - 17833

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]