Sadrzaj

Jednožilni, višežilni, širmovani koaksijalni i trakasti provodnici i kablovi sa provodnicima malog preseka (od 0,014 do 1,5 mm2) ili sa leonskim nitima, sa izolacijom od PVC-a, polietilena, teflona, poliestera, poliamida i drugih materijala, sa spoljašnjim omotačem od PVC-a, polietilena i poliuretana.
Primenjuju se:

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]