GENERALNI DIREKTOR

Mr Ratko Vučurović

dipl.maš.inž.

tel :
035/8221-521

fax :
035/8231-141
up_line3.gif (274 bytes)
le_line3.gif (1517 bytes)
BIRO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
tel :
035/242-885


tel/fax :
035/8226-975
e-mail: kvalitet@fks.co.rs
BIRO ZA STRATEŠKI RAZVOJ
tel :
035/221-337


fax :
035/226-447
e-mail: birostrraz@fks.co.rs
BIRO ZA PRIVATIZACIJU
tel :
035/815-0327


fax :
e-mail: privbiro@fks.co.rs

DIREKCIJA ZA FINANSIJE I KONTROLU POSLOVANJA

tel :
035/8229-500


fax :
035/233-785

e-mail: finans@fks.co.rs

DIREKCIJA ZA MARKETING

tel :
035/815-0324


fax :
035/8231-141

e-mail: marketing@fks.co.rs

DIREKCIJA ZA PRAVNE KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

tel :
035/815-0320
e-mail: prava@fks.co.rs

FABRIKA
"FKS EK"

  Direktor :
    tel  : 035/815-0673
    fax : 035/815-0674
Marketing :
    tel: 035/815-0325
    tel: 035/815-0334
e-mail:
fek@fks.co.rs

FABRIKA
"FKS TKL"

  Direktor :
    tel  : 035/8221-295
    fax : 035/8231-447
Marketing :
    tel : 035/815-0325
    tel : 035/815-0490
e-mail:
tkl@fks.co.rs

FABRIKA
"FKS ELMOS"

  Direktor :
    tel  : 035/8229-511
    fax : 035/8223-819
Marketing :
    tel  : 035/8223-919
    fax : 035/8223-930
e-mail:
elmos@fks.co.rs

FABRIKA
"FKS PROVODNICI REKOVAC"

  Direktor :
    tel  : 035/711-065
    fax : 035/711-460
Marketing :
    tel  : 035/221-002 lok. 304
    fax : 035/221-002 lok. 378
e-mail:
provodnici.rekovac@fks.co.rs

FABRIKA
"FKS KABLOVSKI PRIBOR I INŽENJERING"

  Direktor :
    tel  : 035/272-314
    fax : 035/272-314
Marketing :
    tel  : 035/221-002 lok. 243
    fax : 035/223-814
e-mail:
kpi@fks.co.rs

FABRIKA
"FKS OPREMA"

  Direktor :
    tel  : 035/815-0675
    fax :
Marketing :
    tel  : 035/221-002 lok. 501
    fax : 035/229-495
e-mail:
oprema@fks.co.rs

DOO
"TOPLANA FKS"

Director :
    tel  : 035/231-804
    fax : 035/231-804
e-mail:
toplana@fks.co.rs

DOO
"INSTITUT FKS"

Direktor :
    tel  : 035/242-857
    fax : 035/8226-975

    
e-mail:
institut@fks.co.rs


"DRUŠTVENI STANDARD"

Direktor :
    tel  : 035/221-002 lok. 538
    fax : 035/231-446

DOO
"ZAVOD FKS"

Direktor :
    tel  : 035/221-002 lok. 280
    fax : 035/231-446