Sadrzaj
OKRUGLA BAKARNA ŽICA
Za primenu u telekomunikacijama i elektoindustriji izrađuje se lak žica prečnika od 0,02 do 5,00 mm, temperaturne klase od 105 do 200° C. Izolacija laka je na bazi poliuretana, polinivil formala, poliestera, poliester amida i poliester imida.
PROFILNA BAKARNA ŽICA
Za izradu namotaja transformatora, elektromotora, električnih brojila proizvodi se profilna lak žica najvećeg preseka 40 mm2, temperaturne klase 120° C, izolovane lakom na bazi polivinil fomala ili polivinil acetata. Od lak žice malih prečnika izrađuju se i specijalni proizvodi kao što su: kablovi, savitljivi provodnici i pletenice.
DINAMO ŽICA
Za upotrebu u električnim aparatima i manjim motorima proizvodi se ova vrsta dinamo žice sa izolacijom od prirodne svile, prečnika od 0,1 do 0,5 mm.

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]