sadrz24.gif (5621 bytes) Sadrzaj
ABDOMINALAN DREN
Drenira sadržaj u abdominalnoj hirurgiji uopšte zavisno od prečnika otvora
NAZODUODENALNA SONDA
Sonda za ishranu sa kojom se hrana unosi u duodenum
ENDOBRONHIJALNI ASPIRACIONI KATETER
Kateter za aspiraciju iz usne šupljine, ždrela, grkljana, dušnice kao i iz operativnog polja
GASTRIČNA SONDA
Sonda za ishranu kod svih stanja gde nije moguće per os
TORAKALAN DREN
Drenira sadržaj u torakalnoj hirurgiji
PETRIJEVA ŠOLJA
Petrijeva Šolja služi za gajenje kultura na čvrstim podlogama
ČAŠA ZA KOPROKULTURU
Čaša za koprokulturu služi za uzorkovanje materijala za koprokulturu, prarazitološka i protozoološka ispitivanja

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]