Sadrzaj
 

 

ENERGETSKI KABLOVI SA PAPIRNOM IZOLACIJOM impregnisanom u normalnom ulju ili polučvrstom (non-draining) kompaundu, olovnim ili aluminijumskim plaštom, mehaničkom zaštitom-armaturom od čeličnih traka ili žica i antikorozivnom zaštitom od impregnisanog vlaknastog materijala ili termoplastičnog kompauda, nazivnog napona do 35 kV.
ENERGETSKI KABLOVI SA POLIVINILHLORIDOM-PVC IZOLACIJOM, bez ili sa armaturom od čeličnih traka ili žica i spoljnim PVC plaštom, nazivnog napona
do 11 kV.
ENERGETSKI KABLOVI SA IZOLACIJOM OD UMREŽENOG POLIETILENA visoke termičke klase, bez ili sa armaturom od čeličnih traka ili žica kao i specijalnom nemagnetnom armaturom za jednožilne kablove, antikorozivnom zaštitom od termoplastičnog ili neoprenskog plašta, nazivnog napona do 220 kV.
ENERGETSKI KABLOVI IZOLOVANI ELASTOMERIMA sa velikom mehaničkom i dielektričnom čvrstoćom, sa ili bez mehaničke zaštite, neoprenskim ili sličnim plaštom, fleksibilni i vrlo fleksibilni kablovi, nazivnog napona do 35 kV.
Vatrootporni beshalogeni energetski kablovi i provodnici

Sve vrste navedenih energetskih kablova imaju sledeću primenu:
Za prenosne, distributivne, industrijske i rudarske mreže
Termo, hidro i nuklearne elektrane
Industrijska postrojenja, uređaje i mašine
Rudarska postrojenja i uređaje na otvorenom kopu i podzemnim jamama
Građevinske i poljoprivredne pokretne uređaje i mašine
SPECIJALNA PRIMENA: za elektrifikaciju železnica, podmorsko polaganje, aerodrome, komandno-signalne uređaje i aparate, aparate za zavarivanje i elektrofilterske uređaje.

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]