Sadrzaj
Valjana bakarna žica prečnika 6,8; 10; 12 i 14 mm za preradu i upotrebu u elektromehaničke svrhe
Bakarna ne presovana, presovana, kompaktna, meka, polutvrda i tvrda užad za upotrebu u elektrotehničke svrhe, preseka do 1000 mm2
Aluminijumska ne presovana, presovana, kompaktna, užad za upotrebu u elektrotehničke svrhe preseka do 1600 mm2
Čelično-aluminijumska užad (Al/Fe) za upotrebu u elektromehaničke svrhe, naročito za nadzemne prenosne i distributivne mreže (over head lines), preseka do 1600 mm2.
Aluminijumska užad za nadzemne vodove.
Čelična užad.
Valjana čelična žica prečnika 6,8 i 10 mm za građevinarstvo

Žičano platno od čelično-pocinkovane žice

Žičano platno od PVC-izolovane žice

Paljena čelična žica

Fe-svetlovučena žica i žica za eksere

Ekseri

Napomena: Na zehtev kupca FKS može da uradi i prečnike većih dimenzija.

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]