Sadrzaj

Više vrsta komponenata za eletromehaničke proizvode koje se proizvode metodom livenja i presovanja od legura Al, bakelita, gume i plastike u svim kvalitetima.
Na mašinama za preradu elektroizolacionih materijala FKS proizvodi razne vrste specijalne ambalaže, kao što su kalemovi za pakovanje lak žice i slično.

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]