Sadrzaj

Industrija kablova Jagodina (FKS) osnovana je 1947. godine a sa redovnom proizvodnjom otpočela je 1955. godine.

DOKUMENTI  "DRUŠTVA":
OBAVESTENJE                                           Izvestaj 8
            Obaveštenje                                    Izveštaj 8                   
Danas je to akcionarsko društvo mešovite svojine punog naziva: Akcionarsko društvo Holding Industrija kablova - Jagodina ili skraćenog: Holding ˝Kablovi˝a.d.- Jagodina sa sledećom strukturom:
Fabrika za proizvodnju energetskih kablova ˝FKS Energetski kablovi˝
Fabrika za proizvodnju telekomunikacionih kablova i lak žice ˝FKS TKL˝
Fabrika za proizvodnju mikroprovodnika, konektora i elektromehaničkih proizvoda ˝FKS ELMOS˝
Fabrika za proizvodnju provodnika ˝FKS Provodnici Rekovac˝
Fabrika za proizvodnju kablovskog pribora i inženjering ˝FKS Kablovski pribor i inženjering˝
Fabrika za proizvodnju i montažu opreme ˝FKS Oprema˝
Direkcija za finansije i kontrolu poslovanja
Direkcija za marketing
Direkcija za pravne, kadrovske i opšte poslove
Biro za strateški razvoj i investicije
Biro za upravljanje kvalitetom
Biro za privatizaciju
Društveni standard
Zavisna društva:
˝Institut FKS˝ d.o.o.
˝Toplana FKS˝ d.o.o.
˝Zavod FKS˝ d.o.o.
Proizvodni kapaciteti preduzeća nalaze se u:
Jagodini, Ćupriji, Rekovcu, Despotovcu, i Dragocvetu.
70 god. DZK Kablovi
70 god. DZK "KABLOVI"
FKS je najveći srpski proizvođač kablova, kablovskog pribora, konektora, kablovskih setova i priključaka.
FKS je najveći srpski izvoznik kablovskih proizvoda.
Proizvodi sa imenom ove firme našli su primenu u preko 80 zemalja sveta.

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]