Sadrzaj


Sa svojim Institutom i Razvojno-tehničkim poslovima koji broje preko 200 stručnjaka - doktora nauka, magistara i inženjera različitih specijalnosti i savremeno opremljeniim laboratorijama, FKS je u stanju da održi svetski nivo tehnike i tehnologije u ovoj oblasti, a samim tim i konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu.
Razvijanjem novih proizvoda i iznalaženjem optimalnih konstuktivnih i tehnoloških rešenja, ova dva stožera daju veliki doprinos ukupnom budućem razvoju FKS-a.
Osnovna opredeljenja u razvoju FKS-a usmerena su na:
Povećanje učešća ugradnje znanja i iskustva sopstvenih kadrova
Održavanje visokog nivoa izvozne sposobnosti
Povećanje stepena tehničko-tehnološkog nivoa i kvaliteta
Razvijanje nove proizvodnje na bazi poluproizvoda i gotovih proizvoda
Razvijanje novih proizvodnih programa kompatibilnih osnovnoj proizvodnji.
Time se proširuje mogućnost plasmana prizvoda iz osnovnog proizvodnog programa i obezbeđuje kompletnija inženjering ponuda, što predstavlja osnovu da FKS sve češće nudi tržištu sisteme energetskih i telekomunikacionih mreža, grejne sisteme, kablovske distributivne sisteme, kao i druge sisteme za različite namene.
Ovakva koncepcija razvoja FKS-a zasnovana je na sprezi sopstvenog potencijala i sadašnjeg, odnosno očekivanog kretanja razvoja kablovske proizvodnje u svetu. Mogućnost kontinuirane primene ideja, njinovo ostvarenje i provera u praksi, postupci, tehnologije i novi proizvodi, rezultati su, pre svega, razvojno-istraživačkog rada.
Dugoročna opredeljenja u razvoju proizvodnje FKS-a kreću se u sledećim pravcima:
 • Proširenje kablovske proizvodnje proizvodima viših   tehničkih i eksploatacionih karakteristika
 • Proširenje kablovske proizvodnje proizvodima viših   tehničkih i eksploatacionih karakteristika
 • Dalje proširenje asortimana elektromehaničkih proizvoda i kablovskog pribora
 • Razvoj proizvodnje optičkih kablova i ostalih komponenata za opto-elektronski prenos informacija
 • Proširenje inženjering poslova projektovanja i izgradnje kablovskih deonica i mreža
 • Proširenje proizvodnje mašina, opreme i alata za primenu u kablovskoj industriji
 • Proširenje proizvodnje elektronike, merno-regulacionih i upravljačkih sistema
 • Razvoj proizvodnje kablovskog pribora i komponenti za
  energetske i telekomunikacione kablovske linije, mreže i sisteme
 • Razvoj proizvodnje kablovske konfekcije (setova,   priključaka i kompleta)
 • Razvoj proizvoda iz dopunskih programa (proizvodi na bazi lak i dinamo žice, tehnička plastika na bazi PVC-a, bakelita gume itd.)

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]  [Tehničko-tehnološki potencijal] [ Razvoj i istraživanje ]
[ Proizvodni program ]
:
[ Energetski kablovi ] [ Proizvodi od bakra, aluminijuma i čelika ] [ Telekomunikacioni kablovi ]
[ Lak žica ] [ Industrijska elektronika ] [ Mikrokablovi i provodnici ] [ Konektori i terminali ]
[ Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala ]
[ Grejni kablovi i grejni sistemi ]
[ Specijalni program - Medicinski pribor ] [ Elektropriključci i kablovska konfekcija ]
[ Izolovani provodnici za elektroenergetiku ] [ Kablovski pribor ] [ Inženjering ] [ Oprema ]