Razvoj i istraživanje

Institut FKS

institut.jpg (25431 bytes)

Kontakt:

direktor
tel: (035) 222-952 / lok 2250
tel: (035) 242-857
fax: (035) 226-975

e-mail: institut@fks.co.rs


Sredinom osamdesetih godina u Industriji kablova otpočele su pripremne aktivnosti na formiranju INSTITUTA FKS. Kao deo preduzeća INSTITUT FKS je zvanično registrovan 01.05.1990. godine.
INSTITUT FKS obavlja poslove i pruža usluge za potrebe čitavog Holding preduzeća "Kablovi" Jagodina, kao i drugih zainteresovanih lica i partnera.
INSTITUT FKS je prva institucija takve vrste u zemlji koja je dobila sertifikat o uvedenom sistemu kvaliteta prema JUS ISO 9001 (08. avgusta 1996. godine).

INSTITUT FKS organizovan je kroz četiri celine :
- Uprava sa Opštim sektorom,
- Centar za istraživanje i projektovanje,
- Centar za kvalitet, atestiranje, metrologiju i standardizaciju (Centar za kvalitet),
- Centar za eksperimentalna istraživanja i kontrolu.

Uprava sa Opštim sektorom, Centar za istraživanje i projektovanje i Centar za kvalitet nalaze se u zgradi Instituta na lokaciji Fabrike telekomunikacionih kablova i lak žice ("Nova fabrika"). Centar za eksperimentalna istraživanja (laboratorije) smešten je na lokaciji Fabrike energetskih kablova ("Stara fabrika").

Centar za istraživanje i projektovanje

Centar za istraživanje i projektovanje je nosilac naučno - istraživačke delatnosti u Holding preduzeću. Ova delatnost se obavlja preko projektnih timova koji se formiraju za rad na projektima, a može biti organizovana kao :

 • primenjeno istraživanje, radi korišćenja rezultata osnovnih istraživanja i drugih naučnih dostignuća u praksi ili u cilju otkrivanja novih metoda i sredstava, koje omogućavaju rešavanje unapred utvrđenih problema, i
 • razvojno istraživanje, koje se preduzima u cilju osvajanja proizvodnje novih ili poboljšanja proizvodnje postojećih proizvoda i uređaja, uvođenja novih ili poboljšanja postojećih tehnologija, sistema, postupaka i metoda rada i upravljanja.

U ostvarivanju svoje delatnosti Centar za istraživanje i programiranje, ostvaruje neposrednu vezu i saradnju sa Razvojnim službama Deoničkih društava Holding preduzeća, kao i sa drugim naučno - istraživačkim organizacijama, fakultetima i institutima, čija je delatnost usmerena prema osnovnim i primenjenim istraživanjima i sa kojima postoje sklopljeni ugovori o saradnji ili zajedničkom radu na projektima.

Centar za kvalitet


Centar za kvalitet  je nosilac poslova sprovođenja, održavanja i unapređenja kompletnog sistema kvaliteta u Institutu, kao i nosilac poslova razvoja kvaliteta, standardizacije, metrologije u svim deoničkim društvima Holding preduzeća. Ove delatnosti obavljaju kroz sledeće aktivnosti :

 • koordinacija poslova atestiranja proizvoda Holding preduzeća u zemlji i inostranstvu,
 • razvoj statističkih metoda u svrhu ocene sposobnosti procesa i ocene kvaliteta proizvoda,
 • usaglašavanje, usvajanje i izdavanje internih standarda,
 • razmatranje i izrada nacrta i predloga JUS standarda,
 • nabavka i distribucija standarda (internih, nacionalnih i internacionalnih),
 • koordiniranje poslova na verifikaciji i etaloniranju merne i ispitne opreme.
Centar za eksperimentalna istraživanja i kontrolu

Centar za eksperimentalna istraživanja i kontrolu je nosilac laboratorijskih ispitivanja u INSTITUTU FKS i Holding preduzeću. U laboratorijama INSTITUTA FKS vrše se ispitivanja u toku prijemnog kontrolisanja repromaterijala i proizvoda, kontrolisanja i ispitivanja u toku procesa izrade proizvoda, kao i pri završnom kontrolisanju i ispitivanju gotovih proizvoda. U laboratorijama se takođe vrše i razvojna ispitivanja u sklopu rada na naučno - istraživačkim i razvojnim projektima. U sastavu Centra nalaze se sledeće laboratorije:

 • Visokonaponska laboratorija,
 • Laboratorija za izolacione materijale,
 • Metalurška laboratorija,
 • Niskonaponska laboratorija,
 • Hemijska laboratorija,
 • Mehanička laboratorija,
 • Termička laboratorija sa laboratorijom za gorenje