Oprema

 

 

 

Tehničko-tehnološke mogućnosti fabrike „FKS-OPREMA“ se baziraju na primeni sledećih vrsta mašinskih i ručnih obrada:

 

SEČENJE (PRIPREMA) MATERIJALA

 


-Sečenje šipkastih materijala na ramskim  kružnim i trakastim testerama sa maksimalnim prečnikom materijala (trupaca) od 350 mm.

-Sečenje čeličnih i drugih limova debljine 0,25 mm do 12 mm na mehaničkim i hidrauličnim makazama sa ravnim noževima radne dužine 3100 mm u željenoj toleranciji širine trake.

 

 

 

 

 

 

 

oprema 1

 OBRADA STRUGANJEM

 


Izrada ili dorada najraznovrsnijih mašinskih delova na univerzalnim strugovima od svih materijala koji se mogu obrađivati rezanjem.

Izrada ili dorada velikih i teških delova na strugovima većih raspona šiljaka (raspon šiljaka maksimalno 4000 mm i prečnik planske ploče Ø1250 mm).

Izrada ili dorada teških mašinskih delova na strugovima velike snage specijalizovanim za obradu profilnih valjaka valjačkih postrojenja.

Izrada zavojnih vretena svih vrsta profila zavojnice, sa levom, desnom ili ukrštenom zavojnicom sa jednim ili više početaka.

 

oprema02

oprema03


 

OBRADA GLODANJEM

 


Izrada ili dorada delova na alatnim univerzalnim i vertikalnim glodalicama tipa ALG-100 i ALG-200 dimenzija radnog stola 1600x400 mm.

Izrada cilindričnih zupčanika sa pravim i kosim zubima kao i pužnih točkova na odvalnim glodalicama maksimalnog prečnika Ø1100 mm i modula 10 mm za čelik i 12 mm za sivi liv.

Izrada lančanika na odvalnim glodalicama maksimalnog koraka od 1“.

Izrada zupčastih remenica.

Izrada alata za ekstruziju, izolacije i plašta sa najstrožim zahtevima u pogledu oblika, geometrije i tačnosti. 

oprema04

oprema05


 


OBRADA RENDISANJEM

 

 


Obrada na horizontalnim rendisaljkama sa maksimalnim radnim hodom reznog alata od 700 mm.

Obrada na vertikalnim rendisaljkama sa maksimalnim radnim hodom reznog alata od 570 mm i prečnikom stola od Ø610 mm.

Izrada unutrašnjeg ozubljenja ili ožlebljenja zupčanika sa pravim zubima, spojnica, vratila i sl.

 

 


oprema06

 


OBRADA NA BUŠILICAMA

 


Obrada na horizontalnim bušilicama (borvercima) sa radnim vretenima prečnika Ø90, Ø100 i Ø110 mm i najvećim radnim stolom dimenzija 1200x1400 mm za prijem i obradu delova (kućišta, blokova, kutija i sl.) maksimalne mase do 3000 kg.

Obrada na radijalnoj bušilici sa radnim vretenom prečnika Ø70 mm sa mogućnošću prijema predmeta kutijastog oblika, dimenzija 2000x2000x1100 mm; za predmete gde je jedna dimenzija višestruko veća od druge dve, dužina je praktično neograničena i bez bitnog uticaja na tačnost obrade.

Izrada ili dorada otvora na stubnim bušilicama sa radnim vretenom prečnika Ø40 mm i stolom prečnika Ø500 mm.

 

 

 

 

oprema07


SAVIJANJE LIMOVA

 

Savijanje limova na mašinama sa valjcima u obliku cevi (korita) kružnog poprečnog preseka i to:

-za lim maksimalne debljine 0,8 mm cevi do 1000 mm dužine sa minimalnim prečnikom savijanja Ø80 mm. 

-za lim maksimalne debljine 6 mm cevi do 2500 mm dužine sa prečnikom savijanja Ø255 mm.

 

TERMIČKA OBRADA

 

Poboljšanje, kaljenje i cementacija delova u elektro peći sa kontrolisanom temperaturom i dimenzijama grejne komore 600x400x1000 mm.

Žarenje odlivaka od čeličnog i sivog liva i varenih konstrukcija u elektro peći sa kontrolisanom temperaturom i dimenzijama grejne komore Ø900x1200 mm.

 

BALANSIRANJE

 


Dinamičko balansiranje mašinskih delova (osovina, rotora elektromotora, radnih kola, remenica, ventilatora i sl.) maksimalnih dimenzija:

-Težina dela za balansiranje do 300 kg;

-Prečnik dela za balansiranje Ø910 mm;

-Dužina dela za balansiranje do 4500mm;

-delove teže od 300 kg balansiramo samo statički.

 

 

 

 

 

IMG_0563

 

 

 

 

 

 


KABLOVSKA AMBALAŽA

 

U RJ kablovska ambalaža mašinski park broji dvadesetak mašina i uređaja za preradu i obradu drveta, šper ploče, kartona a proizvodni program je sledeći:

        -proizvodnja svih vrsta drvenih transportnih kalemova od N06 do N030;

        -proizvodnja svih vrsta šperovanih kalemova;

        -proizvodnja svih vrsta drvenih podmetača za kalemove;

        -proizvodnja svih vrsta drvenih paleta;

        -proizvodnja velikog broja kartonskih kutija.

 

IMG_0568

 

Fabrika „FKS-OPREMA“ ima tehničke mogućnosti i važeći sertifikat dobijen od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može da obavlja poslove toplotnog tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje (ima jedinstveni broj RS031).