Oprema

 

 

 

PROIZVODNI PROGRAM FABRIKE ’’FKS OPREMA’’

 

„FKS-OPREMA“ poseduje višedecenijsko iskustvo u proizvodnji kablovske opreme. Poslujući u okviru FKS-a „FKS-OPREMA“ je imala saradnju sa poznatim svetskim firmama. Poslednjih godina u okviru FKS-OPREMA je napravljeno nekoliko linija za premotavanje, merenje i sečenje kablova:

 

LINIJA ZA PREMOTAVANJE I MERENJE KABLOVA LP22

 

 

 

Osnovni tehnički podaci :

 

 

Tip mašine

LP22

Prečnici doboša sa kojih se odmotava

Ø600mm  do Ø2200mm

Prečnici doboša na koje se namotava

Ø600mm do Ø2200mm

Gabaritne širine doboša

400-1400mm

Maksimalna masa doboša

3000 kg

Prečnici osnog otvora

80/120mm

Brzina premotavanja

Vmin³0,5m/sec

Uređaj za odmotavanje kablova:

Podizanje i spuštanje hidraulikom

 

Kočnica odmotavanja doboša, sa regulacijom sile kočenja

Uređaj za merenje kablova:

Elektromehanički

 

Opseg merenja:prečnik kablova od 10-100mm

 

Dužina kablova 0,0-999,9m

 

Tačnost merenja:£±0,5%

Mašina za namotavanje kablova:

Pogon namotavanja: Elektromotorni

 

Maksimalna sila povlačeja kablova pri namotavanju³ 4kN

 

Kontinualna promena broja obrtaja

 

Podizanje i spuštanje doboša hidraulikom

Ređalica

Ravnomerno nizanje kabla po dobošu pri namotavanju

 

Mogućnost podešavanja veličine koraka

Režim rada opreme za premotavanje i merenje kablova

10 h/dan, neprekidno

Instalisana snaga

3.0 kW+0,25 kW

Napajanje

3x380V

 

 

UREĐAJ ZA ODMOTAVANJE

 

 

Graphic1lp

 

 

Elementi uređaja za odmotavanje :

 

1.   Jedinica za prihvatanje i otpuštanje kalema ;

2.   Jedinica za podizanje i spuštanje;

3.   Mehaničke kočnice;

4.   Tasteri za utovar/istovar doboša;Tasteri za primicanje /odmicanje pinola;

 

 

 

UREĐAJ ZA NAMATANJE

 

namatanje

 

Elementi uređaja za namatanje :

 

1.   Komandni orman sa regulacijom brzine namotavanja i zadavanja dužine;

2.    Pogonska jedinica za namatanje;

3.   Ređalice.

4.   Jedinica za prihvatanje i otpuštanje kalema ;

5.   Jedinica za podizanje i spuštanje;

Proizvodni program “FKS-OPREMA” pored linija za premotavanje, merenje i sečenje kablova obuhvata i sledeće proizvode:

 

MOBILNI UREĐAJ ZA PREMOTAVANJE KABLOVA

 

IMAG0053

 

Mobilni uređaj za premotavanje kablova je opremljen korpom za namotavanje (prečnika Ø1000) sa jednom pokretnom stranicom i paknovima promenljivog prečnika, meračem dužine, elektropogonom i ređalicom koja se ručno pomera. Mobilnost uređaja omogućava njegovu primenu na različitim mestima u okviru skladišta.

 

LINEARNI MERAČ DUŽINE MDR-40

 

 

Linearni merač dužine MDR-40 namenjen je za merenje dužine kablova, provodnika,  cevi, užadi, traka i sličnih profila sa maksimalniom dimenzijom do 40 mm. Uređaj je sa jednim mernim točkom obima 500 mm koji posredstvom impulsnog davača (enkodera) prenosi izmerenu dužinu na elektronski merni instrument. Pomoću elektronskog mernog instrumenta moguće je bidirekcionalno merenje, resetovanje elektronskog brojača kao i auto stop na postavljenu dužinu.

 

MAKAZE ZA SEČENJE KABLOVA HM-70

 Makaze za sečenje kablova, užadi HM-70 su prigodne za prečnike do 70 mm. Makaze su mobilne čime je omogućeno lako prenošenje do mesta sečenja. Makaze su hidraulične, pri čemu je hidraulični agregat smešten u samom stolu makaza. Alat za sečenje se može držati rukama ili fiksirati za sto.


GP GLAVE ZA EKSTRUDERE

 

FKS Model GP Glava za ekstrudere proizvedena je od legiranog alatnog čelika za rad u toplom stanju sa odgovarajućom termičkom obradom kod svih delova glave. GP Glava za ekstrudere je projektovana za izolovanje, plaštiranje i dvobojnu ekstruziju (sa 1"-2" pomoćnim ekstruderom) sa  maksimalnim prečnikom preko izolacije 120 mm. Pogodna je za 1 ½“ -4 ½“ colne ekstrudere i za primenu kod dvobojne ekstruzije. Regulacija debljine plašta kao i cetriranje matrice u toku rada. Pojasni zatvarač prema ugradnim merama ekstrudera. Predviđene su tri grejne zone, električni grejači su od nerđajućeg čeičnog lima projektovani da podjednako obavljaju delove glave radi ujedna-čenog prenosa toplote. Svaki model ekstruzionih glava se testira prema FKS metodologiji.

 

AKSIJALNA GONILA TIP RGV

rgv1.jpg (18460 bytes)

RG Aksijalna gonila rade na principu pretvaranja obrtnog kretanja pogonskog vratila sa konstantnim brojem obrtaja u aksijalno kretanje gonila.  Korak, odnosno linijska brzina gonila može kontinualno da se podešava od nule do max. Ovo se postiže zaokretanjem ručice po skali baždarenoj od 0 do 10. Promena smera kretanja gonila pri istom smeru obrtanja pogonskog vratila vrši se pomoću mehanizma za promenu smera i podešljivih  graničnih napadača.

rgv2.jpg (11467 bytes)