Description: G:\fotografije\slike\home.jpgDescription: G:\fotografije\slike\sadrzaj.jpgDescription: G:\fotografije\slike\proizvodi.jpgDescription: G:\fotografije\slike\kontakt.jpgDescription: G:\fotografije\slike\info.jpg

 

 

 

TELEKOMUNIKACIONI KABLOVI

ZA PRENOS DIGITALNIH SIGNALA

 

 

 

Description: Description: tk 1

 

Holding "KABLOVI" a.d.- Jagodina (FKS) proizvodi telekomunikacione kablove za prenos digitalnih signala (DSL kablove) sa bakarnim provodnicima, izolacijom od penastog polietilena (foam) sa tankim slojem punog polietilena (skin), paricama použenim u osnovne i glavne grupe tako da se dobijaju izuzetne visokofrekventne karaktertistike prenosa (preslušavanje, slabljenje, impedansa, povratno slabljenje, ....).

Proizvodni asortiman FKS obuhvata DSL kablove za direktno polaganje u zemlju i kablovsku kanalizaciju kategorije do 30 MHz sa provodnicima prečnika 0,4 mm (od 2 do 1200 parica) i 0,6 mm (od 2 do 600 parica), samonosive kablove kategorije do 30 MHz sa provodnicima 0,6 mm, kablove sa zaštitom od induktivnih uticaja kategorije do 30 MHz (od 20 do 300 parica) i kablove za unutrašnju montažu (instalacione i završne) kategorije do 60 MHz.

Telekomunikacioni DSL kablovi iz ovog kataloga sertifikovani su kod Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL). Na zahtev kupca FKS proizvodi telekomunikacione DSL kablove i drugih konstrukcija.

 

 

 

standard

IEC 62655

 

KONSTRUKCIJA

 

provodnik

meko ožarena bakarna žica

 

izolacija

penasti polietilen sa skinom

 

element použavanja

parica

 

jezgro kabla

grupno (G) i ispunjeno masom za punjenje (M)

 

pojasna izolacija

papirne ili termoplastične trake

 

spoljašnji omotač

slojevit (aluminijumska traka presvučena sa obe strane kopolimer etilenom, postavljena uzdužno, trajno slepljena sa spoljnim plaštem od polieteilena)

 

PRIMENA

 

U širokopojasnim pristupnim mesnim mrežama za prenos digitalnih signala u opsegu do 30 MHz ili do 60 MHz

Polažu se u zemlju ili u kablovsku kanalizaciju

Dozvoljena temperatura upotrebe:

                - pri polaganju: od -5 °C do +50 °C

                - pre i posle polaganja: od -30 °C do +50 °C

 

OSNOVNE ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

 

Otpor provodnika, max (Ohm/km)        

0,4 mm

150

 

0,6 mm

66,6

 

Razlika otpora provodnika u parici, max (%)

 

2

 

Otpornost izolacije, min (Mohm km)

 

1500

 

Radni kapacitet, max (nF/km)

                max.

                srednja vrednost

 

 

42

40 ± 5%

 

Kapacitivne sprege, max (pF/km)

                k1 

                e1-e2

 

 

400

1600

 

Dielektrična čvrstoća, 60 sec, 50 Hz (V~)

                provodnik-provodnik

                provodnik-ekran

 

 

500

2000

 

Podužno slabljenje a1 (f)1/2 + a2 (f) + a3 / (f)1/2 (dB/km)

f – frekvencija u MHz

0,4 mm

a1 = 2,145 a2 = 0,025 a3 = 0,054

 

0,6 mm

a1 = 1,979 a2 = 0,023 a3 = 0,050

 

Karakteristična imedansa, 1 – 60 MHz (Ohm)

 

135 ± 15%

 

Zbirna snaga preslušavanja na bližem kraju

PS NEXT (dB/100 m)

30 MHz

44 – 15 log (f)   

 

60 MHz

52 – 15 log (f)   

 

Zbirna snaga preslušavanja na daljem kraju

PS ELFEXT (dB/100 m)

30 MHz

44 – 20log (f)   

 

60 MHz

52 – 20 log (f)   

 

Slabljenje refleksije, min (dB)

f – frekvencija u MHz

30 MHz

1 – 10 MHz

15 + 2 log (f)

 

10 – 20 MHz

17

 

> 20 MHz

17 - 7 log (f/20)

 

60 MHz

1 – 10 MHz

17 + 3 log (f)

 

10 – 20 MHz

20

 

> 20 MHz

20 - 7 log (f/20)

 

Brzina prostiranja, 1 – 30 (60) MHz, min

 

174000 km/s