Telekomunikacioni kablovi

Telefonski kablovi sa termoplastičnom izolacijom

 

Telefonski pretplatnički kablovi sa plastičnom izolacijom

Telefonski pretplatnički kablovi sa izolacijom i omotačem od polietilena
TK 39-P
TK 59-M (GM)
Punjeni niskofrekventni pretplatnički kablovi
Polietilenska izolacija. Koncentrično použavanje. Slojeviti omotač.
TK 39 (N) x 4 x 0,6 M
Pretplatnički telefonski kabl koncentrično použen, sa polietilenskom izolacijom,
statičkim ekranom i slojevitim polietilenskim omotačem
A-2 Y (L) 2 Y ... St III
prema VDE 0816
Samonosivi pretplatnički kabl sa nosećim užetom
TK 33 U
Samonosivi pretplatnički kabl sa opletom od čeličnih žica
TK 33-CP
Samonosivi dvožilni pretplatnički kabl
TK 33-Z 1 x 2 x 0,6 (0,8)
TK 33-U 1 x 2 x 0,6 (0,8)
Razvodni samonosivi kabl
TK 30 S 2 x 0,8
TK 30 S 2 x 1,0

Telefonski kablovi za mesne mreže i mrežne grupe sa plastičnom izolacijom

Niskofrekventni samonosivi kablovi za mrežnu grupu
TD 39-UP
TD 59-UP
TD 39-CP
TD 53-CP

Telefonski VF kablovi sa plastičnom izolacijom

Samonosivi visokofrekventni kabl sa čeličnim opletom,
izolacijom i omotačem od polietilena
TF 33-CP 1 x 4 x 1,2
TF 33-CP 3 x 4 x 1,2