Signalni kablovi i kablovi za merno-regulacionu tehniku

Telekomunikacioni kablovi

Signalni kabl sa izolacijom i omotačem od polivinilhlorida

S-YY
prema VDE 0813/11,71

Signalni kabl sa izolacijom i omotačem od polivinilhlorida i statičnim širmom

S-Y(St)Y
prema VDE 0813/11,71

Signalni i merni kabl sa polietilenskom izolacijom i PVC omotačem

A-2 YY
prema VDE 0816/8,73