Telekomunikacioni kablovi

KABLOVI ZA ZAJEDNIČKE ANTENSKE SISTEME CATV & RF

 

Na osnovu međunarodnih preporuka za područje kablovske televizije primenjuju
se koaksijalni kablovi impedanse 75 oma.
Industrija kablova - Jagodina proizvodi više tipova ovih kablova sa unutrašnjim
bakarnim provodnikom, penastom, punom ili poluvazdušnom polietilenskom
izolacijom, spoljašnjim provodnikom u vidu bakarnog opleta, aluminijumske ili
bakarne uzdužno postavljene trake.
Konstrukcija kablova uz primenu najmodernije tehnologije obezbeđuje
kvalitet kabla u VHF i UHF području.

Oznaka:

RF
75-5-1

RF
75-5-2 F/V

RF
75-5-2 F/P

RF
75-5-3
F/P

RF
75-5-4 F/P

RF
75-5-6 S/V

RF
75-5-6 S/P

Konstrukcija

Unutrašnji provodnik

Puna bakarna žica

Prečnik (mm), nom

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0.72

0.72

Izolacija

Pen, PE

Prečnik preko izolacije (mm), nom

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.57

4.57

Spoljašnji provodnikCu kal. oplet
Dual folija

Cu kal. oplet
Dual folija

Cu kal. oplet
Dual folija

Cu kal. oplet
Dual folija

Cu kal. oplet
Dual folija

Cu kal. oplet
Dual folija

Cu kal. oplet

Folija

-

Al-Pet-Al

Oplet

bakarne kalaisane žice

Dodatni element

-

-

-

Al-kopolimer

Noseće uže

-

-

Omotač

PVC

PVC

PE

PE

PE

PVC

PE

Prečnik preko omotača
(mm), nom

7.0

7.0

7.0

9.0

7.0x11.5

7.0

7.0

Električne karakteristike

Karakteristična impedansa Ohm

75+-5

75+-5

75+-5

75+-5

75+-5

75+-5

75+-5

Kapacitet, nom. pF/m

53

53

53

53

53

67

67

DC Otpornost max

Unutrašnji provodnik Ohm/km

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

45.0

45.0

Spoljašnji provodnik Ohm/km

28.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

Slabljenje povratnih gubitaka , min. 

30 - 450 MHz *

 

18

18

18

18

18

18

450 - 600 MHz **

 

15

15

15

15

15

15

Slabljenje na 200C (dB/100m)

50 MHz

5.4

4.8

4.8

4.8

4.8

6.1

6.1

100 MHz

8.5

6.5

6.5

6.5

6.5

9.0

9.0

200 MHz ***

12.0

9.5

9.5

9.5

9.5

12.5

12.5

270 MHz

14.5

11.0

11.0

11.0

11.0

14.5

14.5

300 MHz

15.0

11.5

11.5

11.5

11.5

15.5

15.5

400 MHz

19.0

13.5

13.5

13.5

13.5

19.0

19.0

600 MHz

24.0

17.0

17.0

17.0

17.0

22.0

22.0

800 MHz

29.0

20.0

20.0

20.0

20.0

27.0

27.0

960 MHz

35.0

21.5

21.5

21.5

21.5

30.0

30.0

Mehaničke karakteristike

Dozvoljen radijus savijanja, (mm). min

35

35

35

45

35

35

35

Masa kabla približno. kg/km

56

58

52

75

75

51

45

Fabrička dužina (m)

umnošci od 100 m

500,1000

500,1000

umnošci od 100 m

Primena

 

za unutrašnju montažu

za unutrašnju montažu

za unutrašnju montažu

za podzemno polaganje

za vazdušno postavljanje

za unutrašnju montažu

za spoljašnju montažu

* - Dozvoljeno je da 6 vršnih vrednosti budu manje za 4 dB od propisane vrednosti;
** -dozvoljeno je da 3 vršne vrednosti budu manje za 4 dBod propisane vrednosti;
*** - slabljenje na frekvencijama različitim od 200 MHz dato je kao nominalno.

Oznaka:

RF 75-7-9/A

RF 75-7-9/AU

CATV 2.0/9.3A

CATV 2.0/9.3 AU

RF 75-7-9/C

RF 75-7-9/CU

CATV 2.0/9.3C

CATV 2.0/9.3CU

RF 75-9-09

Konstrukcija

Unutrašnji provodnik

Puna bakarna žica

               

Prečnik (mm), nom

1.6

1.6

2.0

2.0

1.6

1.6

2.0

2.0

2.6

Izolacija

Pen. PE

Prečnik preko omotača
(mm), nom

7.3

7.3

9.3

9.3

7.3

7.3

9.3

9.3

9.5

Spoljašnji provodnik

Al tr.

Cu tr.

Thickness of foil mm

0.15

0.15

0.15

0.15

0.1

0.1

0.1

0.1

0.25

Dodatni element

-

Noseće uže

-

Noseće uže

-

Noseće uže

-

Noseće uže

2xFe tr. 0.1 mm

Omotač

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Al + PE

Prečnik preko omotača
(mm), nom

10.5

10.5 x 17.6

12.8

22 x 12.8

10.5

17 x 10.5

12.8

21.5 x 12.8

16.0

Električne karakteristike

Karakteristična impedansa Ohm

75+-3

75+-3

75+-2

75+-2

75+-3

75+-3

75+-2

75+-2

75+-1.5

Otpor petlje na 200C, (Ohm/km), max

16.5

16.5

12.5

12.5

15

15

11

11

6

Kapacitet, nom. pF/m

55

55

53

53

55

55

53

53

47

Slabljenje povratnih gubitaka

30 - 450 Mhz *

22

22

22

22

22

22

22

22

26

450 - 600 MHz **

20

20

20

20

20

20

20

20

26

Slabljenje na 200C (dB/100m)

1 MHz

0.4

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.3

0.24

15 MHz

1.6

1.6

1.2

1.2

1.5

1.5

1.2

1.2

0.92

40 MHz

2.6

2.6

2.0

2.0

2.4

2.4

1.8

1.8

1.50

100 MHz

4.3

4.3

3.1

3.1

4.1

4.1

3.0

3.0

2.40

200 MHz ***

6.0

6.0

4.7

4.7

6.0

6.0

4.6

4.6

3.40

270 MHz

8.0

8.0

5.5

5.5

7.1

7.1

5.5

5.5

4.00

500 MHz

11.2

11.2

8.3

8.3

10.1

10.1

8.3

8.3

5.50

960 MHz

16.0

16.0

13.5

13.5

14.7

14.7

13.5

13.5

8.00

Mehaničke karakteristike

Dozvoljen radijus savijanja, (mm). min

80

100

100

120

80

100

100

120

600

Maksimalna vučna sila (N)

400

1500

500

1500

400

1500

500

1500

300

Masa kabla približno. kg/km

95

160

125

230

110

165

143

245

300

Fabrička dužina (m)

500,1000

500,1000

500,1000

500

500,1000

500,1000

500,1000

500

610

Primena

  

za unutrašnju montažu
i
podzemno polaganje

za vazdušno postavljanje

za podzemno polaganje

za vazdušno postavljanje

za unutrašnju montažu
i
podzemno polaganje

za vazdušno postavljanje

za podzemno polaganje

za vazdušno postavljanje

za podzemno polaganje

* - Dozvoljeno je da 4 vršne vrednosti budu manje za 4 dB od propisane vrednosti;
** -dozvoljeno je da 3 vršne vrednosti budu manje za 4 dBod propisane vrednosti;
*** - slabljenje na frekvencijama različitim od 200 MHz dato je kao nominalno.