p.jpg (9672 bytes)

Provodnici za instalacije u stambenim i javnim zgradama

INSTALACIONI PROVODNIK SA IZOLACIJOM OD PVC MASE

Nazivni napon 450/750 V
Ispltni napon 2000 V

Tip P,P/M
JUS N.C3.200

Opis proizvoda

Provodnik:žica ili uže od mekanog odžarenog bakra.
Izolacija: Bešavni sloj od PVC mase.
Standardne boje: Crna, svetloplava, smeđa, zeleno/žuta.

Upotreba

Za elektroenergetske instalacije u suvim prostorijama za trajno polaganje u cevi koje mogu biti iznad ili ispod lepa (žbuke), kao i na izolaciona tela.

Najviša dozvoljena temperatura 70 C.

 

Nazivni presek provodnika

Konstrukcija provodnika

Najveći spoljašnji prečnik

Težina bakra

Ukupna težina

Standardno pakovanje

 
 

najmanji broj žlca

nazivni prečnik žice

     

dužina

kalem

mm2

 

mm

mm

kg/km

kg/km

m

No.

               
1,5 1 1,38 2,9 14 20 100 u
2,5 1 1,78 3,5 22 31 100  
4 1 2,25 4,2 36 47 100 k
              o
6 1 2,76 4,7 54 67 100 t
10 1 3,57 6,0 89 111 100 u
16 7 1,70 7,5 145 168 100 r.