Grejni kablovi grejni sistemi

Električni paralelni grejni sistemi
FibertraceTH KFTM

Koristeći tehnologiju prenosa struje pomoću provodnih niti, ovo je kabl sa paralelno priključenim grejnim elementima i stalnom količinom oslobođene toplote. Pogodan je kao zaštita od zamrzavanja i održanje stalne temperature za zagrevanje cevi u proizvodnom procesu. Vrlo savitljiv, ovaj kabl objedinjuje dugi vek trajanaja elastičnog grejnog elementa sa paralelnom termoplastičnom gumom.
- Pogodan za upotrebu na mestima sa povećanim stepenom opasnosti.
- Izolacija od termopalstične gume.
- Količina aslobođene toplote 10 do 24 Watt/met zavisno od potrebe korisnika.
- Napon mreže 240 V.
Izrađuje se sa opletom od kalaisane bakarne žice ili žice od nerđajućeg čelika i sa mogućnošcu stavljanja spoljašnjeg plašta od termoplastične mase ili fluoro polimera.

Pogodnosti:
-
Velika savilljivost.
- Pljnosnati oblik preseka.
- Jednostavan za polaganje.
- Moguće je sedenje na odredjenu dužinu.

ECONOTHACE
Grejni kabl sa paralelno priključenim grejnim elementima i sa stalnom količinom oslobođene toplote po metru kabla.
Primenjuju se kao zaštita od zamrzavanja, za održavanje stalne temperature ili zagrevanje cevi u proizvodnom procesu, brodovima i instrumentima.
Pogodni za upotrebu na mestima sa povećanim stepenom opasnosti.
Konstrukcija kabla:
- lzolacija-elexar (TM) 125°C (termoplastična guma)
* FEP ( 1 ), teflon (2),
- Količina oslobođene toplote 5,5 do 30 Watt/met zavisno od vrste odabrane izolacije.
- Napon mreže-do 380 V. lzrađuju se sa a) opletom od bakarne kalaisane ili čelične nerđajuće žice, b) "sure flow ? " system (sistem sa poboljšanim prenosom toplote): ekonomični kablovi sa fabrički ekstrudovanim cementom za prenos toplote smeštenim u čeličnoj oblozi.

Pogodnosti:
-
Isporuka sa skladišta.
- Uprošćeni proces projektovanja.
- Mogućnost sečenja na određenu dužinu, priprema na mestu polaganja.
- Pogodni za maksimalne proizvodne temperature do 120°C.
- Jednostavni za polaganje.