Grejni kablovi grejni sistemi

Samoograničavajući električni grejni sistemi
SX Samoograničavajuci kablovi TM
SX
je savitljivi grejni kabl. Žile su sa grejnim elementom oformljene u obliku mosta. Kabl je pogodan za promenljivu temperaturu okoline. Ako temperatura okoline opada oslobođena toplota se povećava.Ovo automatsko podešavanje temperature osigurava stalnost toplote na svakoj tački usmerenog električnog grejnog sistema, eliminiše pregrejavanje ili pojavu požara čak i kada se kabl ukršta jedan preko drugog.

Pogodnosti:
-
"Paralelne" žile u grejnom elementu oformljenom u obliku mosta.
- Održavanje temperature u procesu do 120°C
- Mala potrošnja struje kod TSX-OSX.
-
Jednostavni za polaganje.
- Jednostavni za toplotni proračun.

Grejni kabl TDX sa polikrisfaličnim energetskim diskovima
Samoograničavajući grejni kabl sa velikom snagom oslobođene toplote i sa visoko radnom temperaturom. Preporučuje se za održavanje stalne temperature ili zagrevanje cevi u proizvodnom procesu. Ovaj samoograničavajuci grejni kabl se vrlo dobro prilagođava promenama temperature a sastoji se od polikristaličnih energetskih diskova sa dva pljosnata energetska provodnika koji zrače toplotu, i sa opletom od metalnih žica.
- Pogodan za upotrebu na mestima sa povećanim stepenom opasnosti.
- Izolacija teflon FEP.
- Količina oslobođene toplote je zavisna od temperature koju treba održavati.
- Ovo je proizvod namenjen za opseg napona od 120 do 277 V.
- Oslobodjena toplotna snaga nije zavisna od korišćenog napona.
Izrađuje se sa opletom od kalajisane bakarne žice i moguućim spoljašnjim plaštom od FEP i teflona.

Pogodnosti:
-
Samoograničavanje temperature.
- Održavanje temperature do 150°C.
- Maximalna temperatura korišćenja 208° C.
-
T-3* (T-klasifikacija zasnovana je na maksimalnoj temperaturi koju jedna površina može da podnese. Svrha T-klasifikacije jeste da obezbedi da električna oprema ne prelazi temperature samozapaljenja upotrebljenih materijala).