DD "FKS ENERGETSKI KABLOVI" Energetski kablovi
Proizvodi od bakra, aluminijuma i celika
DD "FKS TKL" Telekomunikacioni kablovi
Lak zica
Industrijska elektronika
DD "FKS ELMOS" Solarni sistemi
Mikrokablovi i provodnici
Konektori i terminali
Sastavni delovi od elektroizolacionih materijala
Grejni kablovi i grejni sistemi
Specijalni program - Medicinski pribor
Elektroprikljucci i kablovska konfekcija
DD "FKS PROVODNICI REKOVAC" Izolovani provodnici za elektroenergetiku
DD "FKS KABLOVSKI PRIBOR I INZENJERING" Kablovski pribor
Inzenjering
DD "FKS OPREMA" Proizvodni program DD-a "Fks Oprema"
Usluge DD-a "FKS Oprema"

[ Opšti podaci ] [ Sistem kvaliteta ]
[
Tehničko-tehnološki potencijal ] [ Razvoj i istraživanje ]