Energetski kablovi

Energetski kablovi i provodnici sa termoplastičnom izolacijom i plaštom

FKS Jagodina izrađuje PVC kablove po svim vodećim standardima sveta: JUS, VDE, BS, GOST, NFC, IEC, preseka od 1,5 do 630 mm2.
Opseg izrade PVC-a za izolaciju i plašt kablova iznosi do nazivnog napona 10 kV.
PVC mase se danas koriste za izolaciju kablova i provodnika kod kojih radna temperatura provodnika iznosi 70, 85 i 105 C.
PVC kablovi mogu se koristiti za temperature okoline od -40 do +55 C.
Sve vrste PVC energetskih kablova FKS - Jagodina po JUS propisu nose zajedničko ime "SVEPLAST" koje predstavlja trgovačko zaštićeno ime FKS - Jagodina.

Energetski kablovi sa PVC izolacijom i plaštom za nazivni napon 1 kV
prema JUS, VDE, BS, GOST. Svi kablovi su mogući u varijantama sa bakrom i aluminujumom

JUS VDE BS GOST
PP 00 NYY PVC/PVC VVG, KVVG
PP 40, PP 40-A NYCY, NYCWY PVC/PVC-S KVVG$
PP 41, PP 41-A NYBY PVC/DTA/PVC VBbŠV, VVBG, VVB
PP 44, PP 44-A NYRGY PVC/SWA/PVC  
PP 45, PP 45-A NYFGY PVC/SWA/PVC  

Energetski kablovi sa PVC izolacijom za nazivne napone 6 i 10 kV.

PP 41, PP 44, PP 45, PHP 48, PHP 81, PHP 84, PHP 85

Signalno komandni kablovi za nazivni napon 1 kV:

PP 00, PP 41, PP 45, PO 13

Energetski kablovi za nadzemni razvod sa nosećim užetom:

PP 00/0 i PP 00/0-A

Naftni kablovi tipa

KPBP i KPBK klase 90 i 120 C

Instalacioni provodnici sa izolacijom od PVC mase:

P, P/M, P/F, P/J, P/FJ, PP, PP/R, PP/u, PP/O, PP/O-A, P/L, PP/L, PP/J, AP, AP (CZ), AP/V, SP/V, SP, SP/J, SP/T, ŽP/FJ

Kablovi i provodnici sa HFFR izolacijom i HFFR plaštom.

Kablovi za posebne namene u rudnicima, silosima i drugim oblastima.